POIM – Aquaserv Tulcea

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

Prezentare

Proiectul Regional de Dezvoltare a Ifrastructurii de Apă și  Apă uzată în Județul Tulcea se înscrie în cadrul Obiectivului Specific 3.2 „Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum și  a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei”, prin intermediul căruia sunt promovate acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă și  apă uzată.

Beneficiarul acestui proiect este S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, Operatorul Regional al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Tulcea.

S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, beneficiază în prezent de asistență financiară acordată din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în vederea implementării proiectului „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Tulcea”.

Conform contractului de finanțare nr. 1755 din data de 28.10.2022 având cod SMIS 2014 +152608, încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 289.901.037,91 lei; AM POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 224.706.363,00 lei, echivalentă cu 92,12% % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a Proiectului este de 79 de luni, respectiv între data de 01 iunie 2017 și data de 31 Decembrie 2023, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul a fost etapizat conform Notei MIPE nr.76152/11.07.2022, privind completarea şi evaluarea proiectelor majore şi nemajore etapizate din cadrul O.S 3.2 în vederea continuării finanţării în cadrul Programului Operaţional Dezvoltare Durabilă. 

Valoarea totală a proiectului este de 204.847.249 euro (fără TVA), și va fi realizat în două etape: 

  • etapa I cu finanțare prin POIM, reprezintă 49.352.138 euro (fără TVA),
  • etapei a II-a cu finanțare PODD, reprezintă 155.495.111 euro (fără TVA).

Despre POIM

Despre Programul Operațional Infrastructură Mare

POIM este al doilea program ca mărime din Uniurea Europeana si cel mai complex din Romania.

Despre proiect

Despre „Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Tulcea”

Beneficiarul acestui proiect este S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, Operatorul Regional al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Tulcea.

Despre contracte

Contracte proiect

Lucrarile finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare vor fi realizate pe raza urmatoarelor unitatilor administrative-teritoriale Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, Carcaliu, CA Rosetti, Chilia Veche, Ceatalchioi, Crişan, Maliuc, Mahmudia, Pardina, Văcăreni.