POIM – Aquaserv Tulcea

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

CL-1: Reabilitarea captărilor din Tulcea și Mahmudia

Valoarea contractului este de 30.953.720,62 lei, exclusiv TVA şi a fost semnat în data de 15.12.2023.

În urma procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea contractului CL1, oferta câştigătoare a fost atribuită S.C. CORAL S.R.L. Tulcea. Contractul are o durată de 610 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de începere din care 183 zile de proiectare şi 427 zile execuţie.

Prin acest contract vor fi asigurate lucrări de proiectare şi execuţie pentru următoarele categorii de lucrări:

Reabilitare captări Tulcea:

 • Captare Milă 42+500
 • Reabilitare instalații hidraulice aferente criburi și montare sistem de semnalizare cu balize luminoase
 • Reabilitarea camerelor de vane pe conductele de aspirație apă brută – 4 unități
 • Reabilitare stație de pompare apă brută:
  • Reabilitare clădire
  • Înlocuire pod rulant
  • Înlocuire pompe de apă brută
  • Înlocuire pompe epuisment
  • Înlocuire instalație hidraulică
  • Înlocuire instalație electrică
  • Furnizare și instalare generator electric de urgent
  • Lucrări de amenajare incinta (reabilitare dig de protecție, sistem de drenaj ape pluviale, împrejmuire zona de protecție sanitară)
 • Reabilitarea camerelor de vane pe conductele refulare apă brută– 4 unități
 • Reabilitare linie electrică de alimentare captare
 • Lucrări electrice la captare
 • Reabilitare cămine existente pe firul 2 al conductei de aducțiune – 11 unități
 • Reabilitare drum de acces:
  • Supraînălțare dig de protecție pe distanță de 1,7 km de la captare până în zona canalului deschis numită “7 țevi”
  • Refacerea integrală a carosabilului drumului de acces – dale de beton, pe distanță de 3.9 km
 • Integrare captare in SCADA
 • Front captare Bogza:
  • Reabilitare post de transformare

 

Reabilitare captări Mahmudia:

 • Reabilitare stație de pompare apă brută:
  • Reabilitare clădire
  • Montare balize la captare
  • Integrare captare în SCADA