POIM – Aquaserv Tulcea

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

CS-1: Asistență tehnică și supervizare, inclusiv publicitate

Contractul de servicii de Asistenţă tehnică şi supervizare, inclusiv publicitate, pentru proiectul „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Tulcea, a fost semnat în data de 09.11.2022 şi atribuit în urma licitaţiei, asocierii formate din  TADECO CONSULTING  – Resourcing Environmental Consulting – Romanian Soft Company si are o valoare de  22.743.012,68 lei lei fără TVA. Durata contractului este de  62 luni de la data emiterii ordinului administrativ de începere. 

Durata serviciilor de supervizare va acoperi în totalitate durată proiectării şi durata de execuţie a lucrărilor din cadrul contractelor de lucrări, plus perioada de garanţie. Supervizorul are obligaţia de a-şi adapta programul, respectiv numărul de zile de activitate pentru experţii săi, în funcţie de stadiul lucrărilor, şi în consecinţă în funcţie de tipul de servicii ce trebuie prestate.

Obiectul si rezultatele contractului de AT

Obiectivul general al contractului de servicii

Prin contractul de servicii de asistenţă tehnică şi supervizare, inclusiv publicitate Consultantul va  furniza servicii de management și suport pentru Unitatea de Implementare a Proiectului și pentru Beneficiarul AQUASERV S.A.Tulcea, în vederea implementării în bune condiții a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea”, astfel încât obiectivele POIM asumate de către OR prin Contractul de finanțare să fie atinse în limitele de timp și de buget aprobate.

Obiectivele specifice ale contractului de servicii de asistenţă tehnică

Obiectivele activităților de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor Proiectului

Rezultatele contractului de servicii de asistență tehnică pentru management, publicitate și supervizare