POIM – Aquaserv Tulcea

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

CL-8: Stație nouă de epurare în localitatea Chilia Veche. Extindere (completare) stație de epurare în Sulina

Contractul are o valoare de  17.694.733,16 lei fără TVA și a fost semnat în data de 23.05.2023. Acesta contract de tip proiectare și execuție a fost atribuit Asocierii S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L. (lider) – S.C. I.G.U.T S.R.L. (asociat), iar durata preconizată de execuție a lucrărilor este de 17 luni (6 luni proiectare și 11 luni execuție) de la data emiterii ordinului administrativ de începere. 

În cadrul contractului sunt propuse lucrări în treapta de epurare biologică pentru ambele stații de epurare.

În Aglomerarea Chilia Veche se vor realiza urmatoarele investiții: 

Stație de epurare nouă:

Pentru Aglomerarea Sulina:

Stație existentă de epurare – completare:

Pentru stația de epurare Chilia Veche se va avea în vedere utilizarea tehnologiei de epurare biologică în filtre plantate cu stuf. Toate investițiile pentru epurarea biologică se vor realiza în incinta amplasamentului alocat de autoritățile locale, existând spațiul necesar pentru toate componentele necesare noii stații de epurare.

Pentru stația de epurare Sulina nu se proiectează obiecte tehnologice de proces biologic noi, cele existente având o capacitate suficientă. Se completează cu componentele care lipsesc.

Echipamentele vor fi dotate cu software-ul adecvat ce va permite integrarea în sistemul SCADA al stațiilor, înregistrarea, vizualizarea și exploatarea datelor de interes. Investițiile care se vor realiza în ambele stații de epurare în zona nămolului, în cadrul acestui contract sunt platformele de depozitare temporare a nămolului deshidratat.

Obiectivul principal al măsurii de investiții îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul creșterii gradului de acces a populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.