POIM – Aquaserv Tulcea

uniunea-europeana
sigla_guv_coroana_albastru_web-gov
instrumente-structurale

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, în cadrul POIM 2014-2020

CL-10 Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de colectare a apelor uzate menajere din Tulcea (zona centrală)

Contractul are o valoare 60.935.705,84 lei fară TVA și a fost semnat în data de 09.11.2022 Acesta a fost atribuit asocierii S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L. (lider) – CONSORZIO STABILE EBG GRPOUP (asociat), iar durata preconizată de execuție a lucrărilor este de 20 de luni de la data ordinului administrativ privind data de începere a lucrărilor.

Lucrările care se vor executa prin acest contract se desfășoară în zone din intravilanul localității Tulcea.

Prin contract se va asigura execuția următoarelor lucrări: 

Semnarea contractului pentru extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă un demers concret în susținerea investițiilor planificate pentru județul Tulcea, care vizează îmbunătățirea infrastructurii de tratare și epurare a apelor uzate, îmbunătățirea calității mediului prin reducerea riscului de poluare a solului și a apelor de suprafață, precum și îmbunătățirea condițiilor de viață a comunităților din aria de proiect.